Zimní část bloku expertů

Cílem našeho profesního a kariérního poradenství je podpora studentů (a absolventů do dvou let od ukončení studia) při rozhodování v otázkách dalšího vzdělávání, volby zaměstnání a rozvoje kariéry.

Nabídka zahrnuje individuální poradenství a konzultace v následujících oblastech:

  1. Volba dalšího/navazujícího studia – poradenství v oblasti možností, volba školy, diagnostika individuálního stylu učení, příprava na motivační pohovor
  2. Vstup na trh práce – diagnostika osobnostních předpokladů pro různé pozice, diagnostika motivace (motivační poloha, kariérové kotvy), volba práce, konzultace CV, tvorba motivačního dopisu, příprava na výběrové řízení, sebeprezentace, práva a povinnosti z hlediska legislativy
  3. Založení vlastní organizace, rozjetí vlastních plánů – „inkubátor a akcelerátor“ – orientace v legislativě, tvorba manažerského plánu, plán rizik, financování, vyhledávání zdrojů, projektování, vyjednávání, fundraising, sebeprezentace

Na konzultaci je nutné se předem přihlásit prostřednictvím aplikace moodle.

Kazuistický seminář - praktická příprava na státní závěrečnou zkoušku obsahuje instruktáž jak přistupovat k řešení kazuistik v rámci státní závěrečné zkoušky ze SPO.