Cílem kurzu je seznámit studenty s postavením neziskových organizací v EU, s konceptem společenské odpovědnosti firem a principy sociálního podnikání. V kurzu je také zařazena problematika dárcovství a dobrovolnictví a význam pro neziskovou organizaci.

V kurzu ENO I student navazuje na ekonomické znalosti ze střední školy, cílem kurzu je seznámit studenta s rozdělením národního hospodářství, naučit jej chápat postavení a význam neziskového sektoru, zakládat nové neziskové organizace.

Cílem kurzu je seznámit studenty s postavením neziskových organizací v EU, s konceptem společenské odpovědnosti firem a principy sociálního podnikání. V kurzu je také zařazena problematika dárcovství a dobrovolnictví a význam pro neziskovou organizaci.

Cílem kurzu je seznámit studenty s financováním neziskových organizací, naučit je pochopit postavení a význam nezsikového sektoru z hlediska financování a nacházet možnosti pro finanční zabezpečení institucí neziskového sektoru, zejména institucí poskytujících sociální služby.

Cílem kurzu je seznámit studenty s postavením neziskových organizací v EU, s konceptem společenské odpovědnosti firem a principy sociálního podnikání. V kurzu je také zařazena problematika dárcovství a dobrovolnictví a význam pro neziskovou organizaci.

V kurzu ENO I student navazuje na ekonomické znalosti ze střední školy, cílem kurzu je seznámit studenta s rozdělením národního hospodářství, naučit jej chápat postavení a význam neziskového sektoru, zakládat nové neziskové organizace.