Cílem předmětu je:

Seznámit se s pravidly a teoriemi, kterými se řídí etika zahraniční pomoci, včetně příkladů z praxe. Na základě své vlastní praxe reflektovat etické problémy a dilemata, která vznikají při humanitární/sociální práci v zahraničí, zejména na rozhraní různých kultur.

 

Předmět se skládá z hodinových přednášek a  samostatné práce, včetně prezentace. Po každé prezentaci následuje společná diskuze.

Předmět je ukončen zápočtem, který se uděluje na základě úspěšné prezentace.