Marketing v sociálních službách a pomáhajících organizacích má svá specifika. V rámci předmětu se student seznámí s pojetím marketingu v neziskové sféře, odliší ziskový a neziskový trh a pochopí specifika služby coby nehmotného produktu. Zaměříme se na marketingový průzkum, marketingové charakteristiky, marketingový plán, způsoby marketingové komunikace a efektivitu marketingu. Prozkoumáme manažerské, ekonomické a psychologické aspekty této někdy opomíjené oblasti v neziskových organizacích.