Předmět Mezinárodní sociální práce a politika zaměřená na konkrétní země si klade za cíl poukázat na odlišnosti v jednotlivých sociálních systémech různých zemí, vč. schopnosti rozpoznání sociálního kontextu pro efektivnější práci v cizím prostředí. Program předmětu: - představení předmětu, na co navazuje, co je cílem, jaké budou výstupy - sociální politika, práce a služby v konkrétních zemích, jednotlivé body prezentací a jejich význam - mezinárodní sociální politika, kritická reflexe probíhajících projektů zahraniční pomoci v daném kontextu - prezentace jednotlivých zemí (harmonogram bude upřesněn před začátkem výuky) Pro získání zápočtu studenti vypracují prezentaci, v níž představí situaci v sociální politice, práci a službách v dané zemi.