Kurz uvádí studenty do problematiky mezinárodního práva, včetně jeho základních pojmů, a jednotlivých oblastí (právo mezinárodních organizací, MP diplomatické, trestní, humanitární, atd.).