Kurz navazuje na první dva semestry úvodu do právní teorie a praxe, rozšiřuje znalosti v oblasti trestního a pracovního práva.

Kurz seznamuje se základy práva, zejména s vybranými kapitolami z teorie práva, ústavního práva, správního práva a práva EU.

Kurz navazuje na první dva semestry úvodu do právní teorie, rozšiřuje znalosti v oblasti trestního a pracovního práva.

Kurz navazuje na první dva semestry úvodu do právní teorie a praxe, rozšiřuje znalosti v oblasti trestního a pracovního práva.

Kurz seznamuje se základy práva, zejména s vybranými kapitolami z teorie práva, ústavního práva, správního práva a práva EU.

Kurz seznamuje se základy práva, zejména s vybranými kapitolami z teorie práva, ústavního práva, správního práva a práva EU.