Cílem propedeutického semináře je seznámit studenty se způsoby práce v odborném stylu. V rámci semináře budou probrány textové vzorce odborného stylu (žánry) s důrazem na jejich psanou podobu – anotace, referát, esej, komparace, kompilace. V průběhu semináře bude kladen důraz na správné užívání norem odborného stylu (citační normy, normy daného žánru atp.) a schopnost pracovat s jednotlivými informačními zdroji.

Cílem propedeutického semináře je seznámit studenty se způsoby práce v odborném stylu. V rámci semináře budou probrány textové vzorce odborného stylu (žánry) s důrazem na jejich psanou podobu – anotace, referát, esej, komparace, kompilace. V průběhu semináře bude kladen důraz na správné užívání norem odborného stylu (citační normy, normy daného žánru atp.) a schopnost pracovat s jednotlivými informačními zdroji.