Předmět sociální politika je stěžejním předmětem oboru SOHUP. Podává přehled o všech směrech sociální politiky. Cílem předmětu v daném období je seznámit studenty se základními funkcemi a principy sociální politiky a vybavit je znalostmi o sociální a ekonomické podmíněnosti opatření v oblasti sociální politiky takovým způsobem, aby byli schopni těchto poznatků využívat v přímé praxi při řešení konkrétních sociálních problémů.