Cílem předmětu je:

Seznámit se se zahraniční pomocí, o co se jedná, na co reaguje, jak se zahraniční pomoc vyvíjela, jaké jsou druhy pomoci.

Seznámit se s jednotlivými aktéry a mezinárodním systémem zahraniční (zejména humanitární a následné) pomoci a spolupráce.

 

Předmět se skládá z hodinových přednášek a jedné samostatné práce, včetně prezentace.

Předmět je ukončen zápočtem, který spočívá v úspěšném vyřešení otázek testu.

Základní literatura pro celý kurz:

 

Princová, K. Úvod do zahraniční pomoci s důrazem na etiku jejího poskytování. CARITAS-VOŠ sociální, Olomouc: 2012. (str.1-53)